mathijs van wingerden

Door het eerste ‘rare dingetje’ in een scene te herkennen, verklaren en verder te vergroten stapel je samen naar absurde situaties die kloppen binnen hun eigen werkelijkheid.

https://www.facebook.com/mathijs.vanwingerden

DEZE WORKSHOP VOLG JE IN HET WORKSHOPPROGRAMMA ‘STORYTELLING & THE GAME’. 

Hieronder zie je tijdschema van het workshopprogramma ‘Storytelling & The Game’.

Storytelling & The Game