Deelnemersreglement NTT 2019

Teams inschrijven

 1. De inschrijving voor het NTT start op 6 oktober 2018 om 12.00 tot 15.00 uur via de website www.theatersporttoernooi.nl. Daarna wordt de inschrijving tijdelijk gesloten om de inschrijvingen te controleren.
 2. Een team heeft zich ingeschreven voor eventuele deelname, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld via de website is verstuurd. Dit betekent dat de personen die met het team gaan spelen, direct ingevuld dienen te worden. Zo niet, dan is de inschrijving niet geldig.
 3. De deelnemersbijdragen dienen voor 1 december te zijn voldaan. Zo niet, dan kan de organisatie het team uitsluiten van deelname. Teams, op de wachtlijst, die later vernemen dat zij deel mogen nemen, krijgen twee weken te tijd na deze melding, om de deelnemersbijdrage te voldoen.
 4. De officiële inschrijvingstermijn eindigt op 1 december. Teams die zich na 1 december willen inschrijven dienen dit in overleg met de organisatie te doen.
 5. Een vereniging, collectief of groep mag maar met één team inschrijven. De organisatie streeft er echter naar om zo veel mogelijk verschillende verenigingen of groepen te laten deelnemen. Als blijkt na de inschrijving dat dit niet het geval is, kunnen beide ingeschreven teams worden uitgesloten van deelname. Bij twijfel wordt door de organisatie contact opgenomen met de teams en dienen deze aantoonbaar te maken dat zij zich houden aan het reglement. Dit altijd ter beoordeling door de organisatie.
 6. Mochten er op 6 oktober 2018, om 15.00 uur, meer dan 35 geldige inschrijvingen voor het Nederlands Theatersport Toernooi zijn, dan wordt er binnen 24 uur geloot wie er geplaatst zijn. Ook de volgorde van de wachtlijst wordt in deze loting bepaald. Teams die na 6 oktober 15.00 uur inschrijven, worden geplaatst voor het toernooi of de wachtlijst op basis van de volgorde van inschrijving.
 7. Teams die bij een geldige inschrijving automatisch zijn geplaatst voor deelname aan het toernooi: De Finalisten van het NTT 2018 (nummers 1 en 2), mits wordt deelgenomen met minimaal drie dezelfde spelers als het NTT 2018. De winnaar van de verenigingsprijs De Jonge Hond, mits het volledige team voor het NTT 2019 bestaat uit verenigingsleden.
 8. Bij annulering tot 1 december krijg je de deelnemersgelden terug.
 9. Een teamlid afmelden kan voor 1 januari, anders krijg je geen geld terug, je mag wel een vervangend teamlid sturen, mits je daarmee blijft voldoen aan het deelnemersreglement. Het is niet mogelijk om op deze manier alle vier de spelers te vervangen, en daarmee een volledig ander team in te schrijven.

Samenstelling team

 1. Een speler kan slechts voor één team uitkomen.
 2. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes spelers. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de organisatie een team uit drie spelers bestaan.
 3. Voor een wedstrijd stelt een team vier spelers op. In uitzonderlijke gevallen kan een team in overleg met de organisatie drie spelers opstellen.
 4. Een speler mag tijdens het toernooi vervangen worden, mits de oude speler zijn of haar bandje inlevert en afziet van de privileges behorende bij het bandje. De nieuwe speler krijgt, bij het inleveren van het bandje van de oude speler, een nieuw bandje. De samenstelling van het team dient dan nog te voldoen aan het deelnemersreglement.

Winnende team

 1. Het winnende team wordt bepaald door poulewedstrijden en finales. De poulewedstrijden vinden plaats op zaterdag en zondag. Alle teams dienen op beide dagen aanwezig te zijn.
 2. Bij geschillen beslist de organisatie.
 3. Het winnende team heeft de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de wisseltrofee. De winnaar draagt zelf zorg voor het plaatsen van hun naam op de trofee.

Algemeen

 1. Spelers en bezoekers betreden en wonen het toernooi bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek of deelname.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de spelers of bezoekers.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of diefstal van eigendommen van de spelers of bezoekers.
 4. Afwijkingen op het reglement kunnen voorkomen in overleg met de organisatie. De organisatie beslist.
 5. Voor een ordentelijk verloop van het toernooi en de veiligheid dienen deelnemers ten alle tijde aanwijzingen van locatiemedewerkers, organisatie en vrijwilligers op te volgen.
 6. Het is verboden om reclame te maken voor je eigen groep of bedrijf. Het plaatsen van stickers of neerleggen van flyers is uitdrukkelijk niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie van het toernooi. Dit kan natuurlijk wel als je wilt sponsoren. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Gebruik van gegevens

 1. Door inschrijving geeft het volledige team toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van communicatie rondom het toernooi. Daarnaast wordt het team het jaar erop attent gemaakt wanneer de inschrijving start. Persoonlijke informatie wordt nooit gedeeld met derde partijen. Mocht je in de toekomst geen informatie meer willen ontvangen over het toernooi, dan kan je dit kenbaar maken bij de organisatie.
 2. Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op de website, het programma boekje en/of social media. Mocht je bezwaar hebben tegen het plaatsen van één van de foto’s, maak dit dan kenbaar bij de organisatie. De foto zal dan worden verwijderd.