Deelnemersreglement NTT 2020

1
1.1 De inschrijving voor het NTT start op 5 oktober 2019 om 12.00 via de website www.theatersporttoernooi.nl.
1.2 Een team heeft zich ingeschreven voor eventuele deelname, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld via de website is verstuurd. Dit betekent dat de volgende informatie door een team direct ingevuld dient te worden:
– Teamnaam
– Naam voor blokkenschema (max 10 tekens, incl. spatie) Dit indien de teamnaam langer is dan het maximaal aantal tekens.
– Instagramaccount team (indien aanwezig)
– E-mailadres contactpersoon team
– Telefoonnummer contactpersoon team
– Voor- en achternaam speler 1,2,3,4,5,6
– Theatersportvereniging speler 1,2,3,4,5,6
– Instagramaccount speler 1,2,3,4,5,6 (indien aanwezig)
– Speciale dieetwensen
– Teamfoto – minimaal 750kb tot maximaal 1mb Een foto van het gehele team of een aantal leden daarvan op het toernooi of op een ander podium. Lukt dit niet dan graag een teamfoto tegen een effen achtergrond. Foto’s worden bewerkt om te passen in de huisstijl van het NTT.
– Teamquote – 1 zin van max. 10 woorden
– Voorstel tekst team – minimaal 40 tot maximaal 100 woorden

1.3 De deelnemersbijdragen dienen voor 1 december te zijn voldaan. Zo niet, dan kan de organisatie het team uitsluiten van deelname. Teams, op de wachtlijst, die later vernemen dat zij deel mogen nemen, krijgen twee weken de tijd na deze melding, om de deelnemersbijdrage te voldoen.
1.4 De officiële inschrijvingstermijn eindigt op 1 december. Teams die zich na 1 december willen inschrijven dienen dit in overleg met de organisatie te doen.
1.5 Een vereniging, collectief of groep mag maar met één team inschrijven. De organisatie streeft er naar om zo veel mogelijk verschillende verenigingen of groepen te laten deelnemen. Als blijkt na de inschrijving dat dit niet het geval is, kunnen beide ingeschreven teams worden uitgesloten van deelname. Bij twijfel wordt door de organisatie contact opgenomen met de teams en dienen deze aantoonbaar te maken dat zij zich houden aan het reglement. Dit altijd ter beoordeling door de organisatie.
1.6 Mochten er op 5 oktober 2019, om 15.00, meer dan geldige inschrijvingen dan plekken zijn, dan wordt er zaterdag 26 oktober om 12:00 uur geloot wie er geplaatst zijn. Ook de volgorde van de wachtlijst wordt in deze loting bepaald. Teams die na 5 oktober 15.00 inschrijven, worden geplaatst voor het toernooi of de wachtlijst op basis van de volgorde van inschrijving.
1.7 Teams die bij een geldige inschrijving automatisch zijn geplaatst voor deelname aan het toernooi:
– De Finalisten van het NTT 2019 (nummers 1 en 2), mits wordt deelgenomen met minimaal drie dezelfde spelers als het NTT 2019.
– De winnaar van de verenigingsprijs De Jonge Hond, mits het volledige team voor het NTT 2020 bestaat uit verenigingsleden.
1.8 Bij annulering tot 1 januari 2020 krijg je de deelnemersgelden terug, vanaf 1 januari 2020 wordt er 25 euro in rekening gebracht.
1.9 Een teamlid afmelden kan tot 1 januari 2020 Na deze datum krijg je geen geld terug. Wel mag je een vervangend teamlid sturen, mits je daarmee blijft voldoen aan het deelnemersreglement.

2
2.1 Een speler kan slechts voor één team uitkomen.
2.2 Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes spelers.
2.3 Tijdens een wedstrijd stelt een team vier spelers op.
2.4 Een speler mag tijdens het toernooi vervangen worden, mits de oude speler zijn of haar bandje inlevert en afziet van de privileges behorende bij het bandje. De nieuwe speler krijgt, bij het inleveren van het bandje van de oude speler, een nieuw bandje. De samenstelling van het team dient dan nog te voldoen aan het deelnemersreglement.

3
3.1 Het winnende team wordt bepaald door wedstrijden en finales. Alle teams dienen op beide dagen aanwezig te zijn.
3.2 Bij geschillen beslist de organisatie.
3.3 Winnende teams hebben de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de wisseltrofee en de Jonge H. De winnaar draagt zelf zorg voor het plaatsen van hun naam op de trofee.

4
4.1 Spelers en bezoekers wonen het toernooi bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek of deelname.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de spelers of bezoekers.
4.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of diefstal van eigendommen van de spelers of bezoekers.
4.4 Drugsgebruik wordt niet toegestaan.
4.5 Afwijkingen op het reglement kunnen voorkomen in overleg met de organisatie. De organisatie beslist.
4.6 Voor een ordentelijk verloop van het toernooi en de veiligheid dienen deelnemers ten alle tijde aanwijzingen van locatiemedewerkers, organisatie en vrijwilligers op te volgen.
4.7 Het is verboden om reclame te maken voor je eigen groep of bedrijf. Dit kan natuurlijk wel als je wilt sponsoren. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Gebruik van gegevens

  1. Door inschrijving geeft het volledige team toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van communicatie rondom het toernooi. Daarnaast wordt het team het jaar erop attent gemaakt wanneer de inschrijving start. Persoonlijke informatie wordt nooit gedeeld met derde partijen. Mocht je in de toekomst geen informatie meer willen ontvangen over het toernooi, dan kan je dit kenbaar maken bij de organisatie.
  2. Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op de website, het programma boekje en/of social media. Mocht je bezwaar hebben tegen het plaatsen van één van de foto’s, maak dit dan kenbaar bij de organisatie. De foto zal dan worden verwijderd.